Jump to content

Доповнення до правил Форуму

mg42

"Заборонено створювати теми та дописи, що дискримінують або поділяють українців за мовною або будь-якою іншою ознакою."

 

Згідно статті 24 Конституції України:

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

×
×
  • Create New...